Oqtay Eloğlu

Oqtay Elo lu None

 • Title: Oqtay Eloğlu
 • Author: Cəfər Cabbarlı
 • ISBN: null
 • Page: 274
 • Format: None
 • None

  Lu Ciel ElWiki Lu O YouTube All around me by iPhone iPad Sign in now to see your channels and recommendations Lu Lu Casa da Beleza Home Facebook Lu Lu Casa da Beleza Rua Gasto Costa, Mogi Moderno, Mogi das Cruzes Rated based on Reviews Super profissionais Adoro e Lu O YouTube links de las peliz coreanas que mas me gustaron ahh genialess las amoooo son preciosas LuLuFiit Bespoke Personal Training Improve your health and fitness with Lulufiit Home About Me Services Testimonials Contact Home About Me Services Testimonials bespoke health fitness Contact South West London based personal trainer, ex national sprinter and exercise lover ready to sculpt you into shape and kick start your journey to a healthier, happier lifestyle lu Lu_ostby Twitter Si odian a sus amigues piensen que el o me hicieron a la vuelta ir al colegio a ver a los dems entrar a clases y hoy me hicieron ir hasta el centro caminando re Dr Lu Le, DO Reviews San Diego, CA Healthgrades Dr Lu Le, DO is a Doctor in San Diego, CA Leave a review for him on Healthgrades. Yuelie Lu Vice President, CMC Operations TP View Yuelie Lu s profile on LinkedIn, the world s largest professional community Yuelie has jobs listed on their profile See the complete profile on LinkedIn and discover Yuelie s Lu Lu Butik Home Facebook Lu Lu Butik Ul.Fabianiego b, Radomsko Rated based on Reviews Z ca ego serca polecam Szybka transakcj , bardzo mi y sprzedawca, a co ANYI LU Goodbye Thank You ANYI LU Couture Comfort shoes are hand made in Italy fusing modern day technology with old world Italian construction.

  • Unlimited [Biography Book] ✓ Oqtay Eloğlu - by Cəfər Cabbarlı í
   274 Cəfər Cabbarlı
  • thumbnail Title: Unlimited [Biography Book] ✓ Oqtay Eloğlu - by Cəfər Cabbarlı í
   Posted by:Cəfər Cabbarlı
   Published :2019-02-15T09:24:34+00:00

  About "Cəfər Cabbarlı"

  1. Cəfər Cabbarlı

   Cabbarl C f r Qafar o lu d 20 mart 1899, X z , Rusiya mperiyas 31 dekabr 1934, Bak , Az rbaycan SSR, SSR Az rbaycan dramaturqu, airi v nasiri, teatr nas, kino nas, t rc m i, kinossenarist, jurnalist, aktyor, rejissor, m kdar inc s n t xadimi 1932 1915 ci ild n lirik v satirik eirl r, hekay v dram s rl ri yazma a ba lam d r Az rbaycan teatr s n tinin inki af nda b y k xidm ti olmu dur.C f r Cabbarl z yarad c l nda Az rbaycan klassik dramaturgiyas n n n g z l c h tl rini davam etdirm kl b rab r d nya dramaturgiyas n n da nailiyy tl rind n faydalan b O, Az rbaycan dramaturgiyas nda sosial realizmin banisi say l r.C f r Cabbarl 1899 cu il mart n 20 d Bak n n 110 km d yerl n X z k ndind yoxsul bir k ndli ail sind anadan olmu dur Ail si 1903 c ild Bak ya k r k h rin Da l m h ll si adlanan yuxar hiss sind ya am d r Atas Qafar ki i Bak da ki ik ticar t il m ul olurdu 1902 ci ild Qafar ki i v fat etdikd n sonra ail nin b t n y k C f rin anas ahbik xan m n z rin d r ahbik xan m he olmasa ki ik o lunu t hsild n m hrum etm m k n C f ri vv lc m h ll mollas n n yan nda r k oxuma a, bir az sonra is Molla Q dirin yan nda Quran oxuma a qoyur 4 Bu vaxtlar 6 7 ya nda olan C f r anas n n bi irdiyi r kl ri alver il rin d kan na da maqla ail sin k m k edir Mollaxanan n ona bir ey verm y c yini ba a d n C f r ba qa h r u aqlar il birlikd 1905 ci ild Star y Po tov 25 d Hac M mm dh seyn B d lovun xsi m lk nd a lan sinifli 7 ci m s lmani v rusi m kt binin birinci sinfin daxil olur C f rin ilk m lliml ri g rk mli pedaqoq yaz S leyman Sani Axundov, Abdulla aiq, R him b y xlinski, lim mm d Mustafayev idi C f r Cabbarl 1908 ci ild 7 ci m s lmani v rusi m kt bini bitirib bir m dd t ail y k m k edir Sonralar Bak da Alekseyev ad na 3 c ali ibtidai m kt bd oxuyur 1915 ci il aprelin 2 d m kt bi bitir n g nc C f r s n dl rini Bak Politexnik M kt binin elektro mexanika b sin verir.H l ibtidai m kt bd oxudu u zaman Abdulla aiq v S leyman Sani Axundov kimi yaz v m lliml rin t siri il C f rd d biyyata h v s daha da q vv tl nir v o, Az rbaycan v rus airl rini m tali etm kl b rab r z d eir yazma a ba lay r.C f rin lyazmalar i risind h l tamamil bitm mi , m kt bli x tti il yaz lm bir ne eir, hekay , opera m tni v h tta roman da vard r B zi t dqiqat lar Cabbarl n n 1913 c ild n z yaz lar il q zet idar l rin g ldiyini g st rirl r 1990 c ilin vv ll rin q d r bel h sab edilirdi ki, Cabbarl n n ilk m nzum si 1915 ci il aprel ay n n 3 d M kt b jurnal n n 6 c n mr sind ap olunmu Bahar eiridir Lakin dramaturqun s rl rini son ill rd t dqiq ed n t dqiqat alim Asif R st mlinin axtar lar ndan m lum oldu ki, C Cabbarl n n ilk lirik v satirik eirl rinin tarixini 1915 ci ilin aprel v iyun aylar nda ap edilmi Bahar v l g t r eirl rind n deyil, H qiq ti fkar q zetinin 5 noyabr 1911 ci il 2 ci n mr sind d rc edilmi E id nl r v ca tim eirl rind n ba lamaq laz md r.1915 ci ild Bak Politexnik M kt binin elektro mexanika b sin daxil olan yaz 1920 ci il may n 6 da t hsilini ba a vuraraq had tnam v attestat al r Sonra Az rbaycan D vl t Universitetinin tibb fak lt sin daxil olur Lakin bu s n t onu maraqland rmad na g r riz yaz b h min fak lt d n x r 1923 c ilin sentyabr ndan Cabbarl s hn al mi v teatr tarixi il yax ndan tan olmaq m qs dil Bak T rk Teatr M kt bind m hazir l r qulaq asma a ba lay r Eyni zamanda 1924 c ild Az rbaycan D vl t Universitetinin rq fak lt sinin tarix b sind d t hsilini davam etdirir.Cabbarl d biyyata y ng l bir h v sl g lm mi di Onu d biyyata k n q vv ictimai h yatda f al i tirak etm k ehtiyac idi O, h tta ilk s rl rind d b y k maarif i yaz lar n, realistl rin yolu il getm y al araq, h r s rind ictimai bir fikir ifad edirdi, onun h r s ri m yy n daxil

  136 thoughts on “Oqtay Eloğlu”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *