Gülzar

G lzar None

 • Title: Gülzar
 • Author: Cəfər Cabbarlı
 • ISBN: null
 • Page: 489
 • Format: None
 • None

  Gulzar Sampooran Singh Kalra born August , known popularly by his pen name Gulzar, is an Indian poet, lyricist, and film director Born in Jhelum District in British India now in Pakistan his family moved to India after partition. Gulzar Gulzar, Music Department Slumdog Millionaire Gulzar is a writer, a lyricist, a director and, at heart, a poet His films, sensitive, lyrical, and yet successful, were a welcome relief from the violent films that filled the s and s Born Sampooran Singh Gulzar YouTube Handful Collection of Urdu Poetry Farsi Qawwalies, On this channel I m trying to present the beauty of this sweet language, in form of poetry, ghazals, poe Saad Gulzar Assistant Professor, Department of Political Welcome I am an Assistant Professor of political science at Stanford University. My research interests lie in the political economy of development and comparative politics, with a regional focus on South Asia. Gulzar Home Facebook Gulzar, Mumbai , likes , talking about this This account is created and managed by Pavan Jha Gulzar GulzarPoetry Twitter The latest Tweets from Gulzar GulzarPoetry Sampooran Singh Kalra known popularly by his pen name Gulzar Arguably the best poet and lyricist in India A tribute account by Sifrings Mumbai Read famous Poetry of Gulzar Rekhta Read about Gulzar and access their famous audio, video, and ebooks Gulzarcollection of poetry, ghazal, Nazm in Urdu, Hindi English Read about

  Cəfər Cabbarlı

  Cabbarl C f r Qafar o lu d 20 mart 1899, X z , Rusiya mperiyas 31 dekabr 1934, Bak , Az rbaycan SSR, SSR Az rbaycan dramaturqu, airi v nasiri, teatr nas, kino nas, t rc m i, kinossenarist, jurnalist, aktyor, rejissor, m kdar inc s n t xadimi 1932 1915 ci ild n lirik v satirik eirl r, hekay v dram s rl ri yazma a ba lam d r Az rbaycan teatr s n tinin inki af nda b y k xidm ti olmu dur.C f r Cabbarl z yarad c l nda Az rbaycan klassik dramaturgiyas n n n g z l c h tl rini davam etdirm kl b rab r d nya dramaturgiyas n n da nailiyy tl rind n faydalan b O, Az rbaycan dramaturgiyas nda sosial realizmin banisi say l r.C f r Cabbarl 1899 cu il mart n 20 d Bak n n 110 km d yerl n X z k ndind yoxsul bir k ndli ail sind anadan olmu dur Ail si 1903 c ild Bak ya k r k h rin Da l m h ll si adlanan yuxar hiss sind ya am d r Atas Qafar ki i Bak da ki ik ticar t il m ul olurdu 1902 ci ild Qafar ki i v fat etdikd n sonra ail nin b t n y k C f rin anas ahbik xan m n z rin d r ahbik xan m he olmasa ki ik o lunu t hsild n m hrum etm m k n C f ri vv lc m h ll mollas n n yan nda r k oxuma a, bir az sonra is Molla Q dirin yan nda Quran oxuma a qoyur 4 Bu vaxtlar 6 7 ya nda olan C f r anas n n bi irdiyi r kl ri alver il rin d kan na da maqla ail sin k m k edir Mollaxanan n ona bir ey verm y c yini ba a d n C f r ba qa h r u aqlar il birlikd 1905 ci ild Star y Po tov 25 d Hac M mm dh seyn B d lovun xsi m lk nd a lan sinifli 7 ci m s lmani v rusi m kt binin birinci sinfin daxil olur C f rin ilk m lliml ri g rk mli pedaqoq yaz S leyman Sani Axundov, Abdulla aiq, R him b y xlinski, lim mm d Mustafayev idi C f r Cabbarl 1908 ci ild 7 ci m s lmani v rusi m kt bini bitirib bir m dd t ail y k m k edir Sonralar Bak da Alekseyev ad na 3 c ali ibtidai m kt bd oxuyur 1915 ci il aprelin 2 d m kt bi bitir n g nc C f r s n dl rini Bak Politexnik M kt binin elektro mexanika b sin verir.H l ibtidai m kt bd oxudu u zaman Abdulla aiq v S leyman Sani Axundov kimi yaz v m lliml rin t siri il C f rd d biyyata h v s daha da q vv tl nir v o, Az rbaycan v rus airl rini m tali etm kl b rab r z d eir yazma a ba lay r.C f rin lyazmalar i risind h l tamamil bitm mi , m kt bli x tti il yaz lm bir ne eir, hekay , opera m tni v h tta roman da vard r B zi t dqiqat lar Cabbarl n n 1913 c ild n z yaz lar il q zet idar l rin g ldiyini g st rirl r 1990 c ilin vv ll rin q d r bel h sab edilirdi ki, Cabbarl n n ilk m nzum si 1915 ci il aprel ay n n 3 d M kt b jurnal n n 6 c n mr sind ap olunmu Bahar eiridir Lakin dramaturqun s rl rini son ill rd t dqiq ed n t dqiqat alim Asif R st mlinin axtar lar ndan m lum oldu ki, C Cabbarl n n ilk lirik v satirik eirl rinin tarixini 1915 ci ilin aprel v iyun aylar nda ap edilmi Bahar v l g t r eirl rind n deyil, H qiq ti fkar q zetinin 5 noyabr 1911 ci il 2 ci n mr sind d rc edilmi E id nl r v ca tim eirl rind n ba lamaq laz md r.1915 ci ild Bak Politexnik M kt binin elektro mexanika b sin daxil olan yaz 1920 ci il may n 6 da t hsilini ba a vuraraq had tnam v attestat al r Sonra Az rbaycan D vl t Universitetinin tibb fak lt sin daxil olur Lakin bu s n t onu maraqland rmad na g r riz yaz b h min fak lt d n x r 1923 c ilin sentyabr ndan Cabbarl s hn al mi v teatr tarixi il yax ndan tan olmaq m qs dil Bak T rk Teatr M kt bind m hazir l r qulaq asma a ba lay r Eyni zamanda 1924 c ild Az rbaycan D vl t Universitetinin rq fak lt sinin tarix b sind d t hsilini davam etdirir.Cabbarl d biyyata y ng l bir h v sl g lm mi di Onu d biyyata k n q vv ictimai h yatda f al i tirak etm k ehtiyac idi O, h tta ilk s rl rind d b y k maarif i yaz lar n, realistl rin yolu il getm y al araq, h r s rind ictimai bir fikir ifad edirdi, onun h r s ri m yy n daxil